Zespół

Tomasz Dalasiński – ur. w 1986 r., żeńca, autor książek z wierszami „©” (2016), „Większe” (2018) (nominacja do nagrody im. K.I. Gałczyńskiego „Orfeusz”) i „Póki nie żyjemy” (2020), książki prozatorskiej „Nieopowiadania” (2016) oraz książki krytycznej „Jadąc do ciebie. Szkice o poezji Jacka Podsiadły” (2019), doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; mieszka w Brzozówce pod Toruniem.

Michał Pranke – ur. w 1991 r., oracz, poeta, autor „b” (2015), „Rant” (2018), redaktor i korektor, teoretyk Rolnictwa Miejskiego; mieszka w Toruniu.

Szymon Szwarc – ur. w 1986 r., siewca, poeta, muzyk, animator kultury, skończył filologię polską na UMK, wydał książki z wierszami: „Kot w tympanonie” (2012), „Umowa o dzieło”( 2014) oraz „Cukry złożone” (2020). Członek kolektywu muzyczno-wydawniczego Złe Litery oraz zespołów: Jesień, Rozwód, Święto Zmarłych; mieszka w Toruniu.

Magda Górska – ur. w 1993 r., kobieta na traktor. W projekcie odpowiada za wizualną stronę medalu.