Patryk szaj

Patryk Szaj (ur. w 1989 r.) – doktor nauk humanistycznych, literaturoznawca, pracownik Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autor książki Wierność trudności. Hermeneutyka radykalna Johna D. Caputo a poezja Aleksandra Wata, Tadeusza Różewicza i Stanisława Barańczaka (2019). Najbliższe plany naukowe wiąże z zagadnieniami z zakresu ekokrytyki, animal studies i dyskursu antropocenu. Aktualnie pracuje nad książką eseistyczną pod roboczym tytułem Pamiętnik z końca świata (jaki znamy).

Antropocen jako koniec (pewnego) świata

Transkrypcja wykładu znajduje się w zakładce Zbiory.