Jakub Skurtys

Urodzony w 1989 roku, krytyk i historyk literatury, asystent w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Pisze głównie o poezji, naukowo zajmuje się historią awangardy, studiami nad codziennością oraz związkami literatury i ekonomii. Autor książki krytycznoliterackiej „Wspólny mianownik. Szkice o poezji i krytyce po 2010 roku” oraz wyboru poezji Agnieszki Wolny-Hamkało „Zerwane rozmowy. 105 wierszy na inne okazje”. W przygotowaniu zbiór szkiców „Wiersz… i cała reszta” oraz wybór wierszy Jarosława Markiewicza „Aaa!…” (wraz z D. Kujawą i R. Wawrzyńczykiem).

Stand-up tragedy: o poezji, antropocenie i nowym katastrofizmie

Transkrypcja wykładu znajduje się w zakładce Zbiory.